Protokół Jury V Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” Strzepcz 2019

Jury w składzie:

Prof. dr hab. Marek Rocławski – przewodniczący

Prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

dr hab. Anna Olszewska

po wysłuchaniu 14 zespołów biorących udział w konkursie postanowiło przyznać następujące nagrody:

Wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór Pater Noster (Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku):  Chór Incontro z Gdańska

Wyróżnienie PZChiO za najlepiej wykonany utwór z akompaniamentem: Męski Zespół Wokalny I Signori z Wrocławia

Wyróżnienie Wojewody Pomorskiego za promowanie twórczości kompozytorów własnego regionu (obraz): Chór Kameralny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Wyróżnienie za rozwijanie pasji chóralnego muzykowania(weekend w pensjonacie „Zew Morza” w Jastrzębiej Górze) : Izabela Polakowska-Rybska

Wyróżnienie za promowanie polskiej muzyki chóralnej poza granicami kraju:  Chór Hosanna z Witebska (500 zł)

Wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta festiwalu (wycieczka do Ziemi Świętej):  Marian Szczepański

Kategoria Chóry Kościelne:

III Miejsce (1500 zł) – Chór Lutnia z Więcborka

II Miejsce (2000 zł) –  Żeński Chór Kameralny z Gdyni

I Miejsce (2500 zł)  – Chór Incontro z Gdańska

Kategoria Chóry Świeckie:

Wyróżnienie (500 zł): Chór Kameralny Collegium Posnaniense z Poznania

Wyróżnienie (500 zł): Chór Appasjonata z Lubawy

Wyróżnienie (500 zł): Chór Appassionato z Gniewina

III Miejsce (1500 zł)  – Chór Mieszany Szkoły Muzycznej II st. w Gdyni

II Miejsce (2000 zł)  – Chór Młodzieżowy Canto – Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku

I Miejsce (2500 zł) – Męski Zespół Wokalny I Signori z Wrocławia

Kategoria Chóry Akademickie:

III Miejsce (1500 zł) –  Nie przyznano

II  Miejsce (2000 zł) –  Chór Kameralny Społecznej Akademii Nauk wŁodzi

I Miejsce (2500 zł) – Nie przyznano

Grand Prix V Ogólnopolskiego Festiwalu Pater Noster Strzepcz 2019
(Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego – 5000 zł): MęskiZespół Wokalny I Signori z Wrocławia

Brak możliwości komentowania.