Harmonogram V Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” Strzepcz 2019

915 – 930 – Otwarcie Festiwalu

 930 –  945 –  Chór Camerata z Orla – dyrygent Andrzej Błaszak  

945  –  1000 Żeński Chór Kameralny z Gdyni – Małgorzata Bednarek       

1000 – 1015  –  Chór Appassionato z Gniewina – dyrygent Joanna Kurek          

1015 – 1030 –  Chór Kameralny Duc in Altum z Gdyni – dyrygent Adam Diesner
1030 – 1045 Sopocki Chór Kameralny Continuo – dyrygent Arkadiusz Wanat
 

1045 – 1115 –Przerwa

1115 – 1130Chór Mieszany Szkoły Muzycznej II st. w Gdyni – dyrygent Marta Płocka

1130 – 1145Chór Dolorosa z Poznania – dyrygent Mateusz Tomczyk

1145 – 1200–  Chór Incontro z Gdańska – dyrygent Aleksandra Zawada

1200 – 1215 Chór „Hosanna” z Witebska – dyrygent Swietłana Szydłowska
1215 – 1230  Chór Lutnia z Więcborka – dyrygent Karol Szmidt

1230 – 1245Chór Appasjonata z Lubawy – dyrygent Marek Józefowicz

1245 – 1330 –  Przerwa

1330 – 1345Chór Corda Cordi ze Śremu  – dyrygent Agnieszka Panas

1345 – 1400Chór Kameralny COLLEGIUM POSNANIENSE z Poznania – dyrygent       Barbara Nowak

1400 – 1415Chór Młodzieżowy CANTO Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku – dyrygent Marian Szczepański

1415 – 1430Chór Kameralny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – dyrygent Renata Banacka-Walczak

1430 – 1445Męski Zespół Wokalny I Signori z Wrocławia – dyrygent Izabela Polakowska-  Rybska

1445 – 1500Chór Kameralny CK 105 w Koszalinie – dyrygent Kamil Szafran

1800 – Uroczysta Msza Święta

1900 – Gala wręczenia nagród oraz koncert laureatów r

Brak możliwości komentowania.