Audio z konkursu 2019

Chór „Camerata” z Orla

Żeński Chór Kameralny z Gdyni

Chór „Appassionato” z Gniewina

Chór Kameralny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Chór Mieszany Szkoły Muzycznej II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni

Chór „Dolorosa” Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu


Chór „Incontro” z Gdańska

Chór „Hosanna” z WitebskaChór „Lutnia” z Więcborka

Chór „Appasjonata” z Lubawy


Chór „Corda Cordi” ze Śremu

Chór Kameralny „Collegium Posnsniense”

Chór Młodzieżowy „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Męski Zespół Wokalny „I Signori” z Wrocławia

Brak możliwości komentowania.