Jury VI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” Strzepcz 2022

przewodnicząca

Prof. dr hab. Anna Domańska z Akademii Muzycznej im. G. Bacewicz w Łodzi. Dyrygent, chórmistrz i pedagog, profesor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej na Wydziale Wychowania Muzycznego, Studiów Podyplomowych w Zakresie Muzyki Dawnej, oraz kursów mistrzowskich doskonalących warsztat dyrygencki. Od 1993 roku związana z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, a od 2005 roku (od początku jego istnienia) dyrygent Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podczas długoletniej działalności chórmistrzowskiej prowadziła wiele zespołów chóralnych, m.in.: Chór mieszany Cantemus, Chór żeński i mieszany Państwowego Liceum Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, Chór Mieszany Uniwersytetu Łódzkiego oraz przez ponad 20 lat Chór Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, z którymi zdobyła liczne nagrody w kraju i zagranicą. Prowadzi również działalność pedagogiczną. Zasiada w jury konkursów i festiwali, prowadzi kursy mistrzowskie oraz od 1993 roku klasę dyrygowania w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.Angażuje się w projekty promujące muzykę polską oraz bierze udział w prawykonaniach dzieł współczesnych kompozytorów polskich. Prowadzi wykłady w zakresie wykonawstwa dla zespołów i chórów, a także dla instruktorów i dyrygentów podczas warsztatów i spotkań metodycznych.W ramach działalności artystycznej odbyła wiele podróży koncertowych do Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Anglii, Szwecji, USA, Rosji, Słowenii i na Litwę. Przygotowała i poprowadziła koncerty oratoryjne.Od 1995 roku stale współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Chóralnym w Badenii – Wirtembergii w Ochsenausen (Niemcy), gdzie wraz z chórzystami i dyrygentami z całego świata przygotowywany jest repertuar muzyki współczesnej i oratoryjnej, prezentowany podczas trasy koncertowej. W ramach programu Erasmus, jako „visiting professor” prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Rennes (Francja) i Örebro (Szwecja) oraz podczas CHAIN Choir Education Week w Rydze. W ramach współpracy partnerskiej z Uniwersytetem z Giessen w Niemczech, przygotowywała koncerty oratoryjne z uczelnianą orkiestrą i chórem. Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Rady Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego Cantio Lodziensis. W latach 1999-2012 była Kierownikiem Katedry Edukacji Artystycznej na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej, a w latach 2015-2020 kierownikiem Zakładu Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Od 2018 roku uczestniczy w kolejnych edycjach programu Narodowego Centrum Kultury „Do Hymnu”. Od 2019 roku jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Za swoją działalność artystyczną odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi (1993), 2-krotnie Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej I st. (1990, 1993), 5-krotnie Nagrodą Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi, Nagrodą Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Nagrodą I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Działacz Kultury w 2001 roku, Medalem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2014) oraz Nagrodą Miasta Łodzi za rozwijanie polskiej kultury muzycznej oraz promowanie łódzkiego środowiska artystycznego (2014).

Członkowie

Prof. dr hab. Janusz Stanecki z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Janusz Stanecki, dyrygent, ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie dyrygowania prof. Jerzego Zabłockiego w 1984 roku. Rok później uzyskał także dyplom na Wydziale Instrumentalnym w specjalności akordeon w klasie prof. Jerzego Kaszuby. W roku 1986 został zatrudniony w macierzystej uczelni. W 1988 roku ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w klasach prof. Henryka Blachy i prof. Stanisława Krukowskiego. Chóralistyką zajmuje się od 1982 roku, był założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej (od 1986 do 2020), jest dyrygentem Chóru Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy ( od 1989 ). Był dziekanem Wydziału Wychowania Muzycznego (1993-1999), pełnił funkcję prorektora ds. artystycznych (1999-2005). W latach 2005-2012 był dziekanem, a w latach 2012-2016 prodziekanem Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2016 – 2020 ponownie pełnił funkcję dziekana Wydziału. Od 1.09.2020 pełni funkcję Prorektora ds artystycznych, studenckich i promocji, Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 1999 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych, a w roku 2004 stanowisko profesora zwyczajnego AM w Bydgoszczy. Janusz Stanecki zasiada w jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych. Za swe osiągnięcia uhonorowany został wieloma odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami, m. in.: Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Miasta Bydgoszczy, Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Nagrodami Rektora AM w Bydgoszczy oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.W latach 1995 – 1999 był Prezesem Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W roku 2019 został ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Oddziału. Rok później doprowadził do połączenia Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego (Toruńskiego) i powstania z dniem 1. 03. 2020 Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Z prowadzonymi przez siebie zespołami osiąga wysokie laury na krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych m. in. w ostatnim okresie czasu: Grand Prix – Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. F. Nowowiejskiego – Barczewo – 2017 (Chór Kameralny Akademii Muzycznej), Grand Prix – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Sankt Petersburg – 2018 (Chór Collegium Medicum UMK), I i III Nagroda – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Busan – Korea Płd. – 2018 (Chór Kameralny Akademii Muzycznej), III Nagroda w kategorii chórów mieszanych – Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Tokio – 2019 (Chór Kameralny Akademii Muzycznej), I Nagroda oraz Nagroda Specjalna im. T. Zografskiego – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Ohrid – Macedonia – 2019 (Chór Collegium Medicum UMK).

Prof. dr hab. Marek Rocławski z Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, który jest z nami od pierwszej edycji festiwalu. W roku 1983 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie następnie rozpoczął pracę pedagogiczną. Tytuł naukowy profesora otrzymał 22 stycznia 2003 roku z rąk Prezydenta A. Kwaśniewskiego. W dniu 1 października 2006 roku został mianowany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1994 do 2000 roku pracował również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku w Katedrze Wychowania Muzycznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2006 roku do 2010 roku pracował ponownie w Akademii Pomorskiej w Słupsku na stanowisku profesora wizytującego. W latach 2002-2008 był Dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku, w latach 2008-2012 Kierownikiem Katedry Dyrygentury Chóralnej w tej samej uczelni. Od 1 października 2012 roku jest Prorektorem ds. organizacyjnych i nauczania w Akademii Muzycznej w Gdańsku.Od dzieciństwa związany z amatorskim ruchem chóralnym jako chórzysta i akompaniator. W latach 1983-1993 był dyrygentem chóru męskiego „Moniuszko” w Gdańsku. Od 1985 roku do chwili obecnej jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru mieszanego „Cantores Veiherovienses” z Wejherowa. W styczniu 2015 r. minęło 30 lat od powstania tego zespołu. Chór w tym okresie wystąpił na setkach koncertów w kraju i za granicą (ok. 950 koncertów). Pracę naukową i dydaktyczną łączy z działalnością artystyczną.Wziął udział w wielu konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Koncertował w wielu krajach europejskich jak: Holandia, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia, Czechy, Chorwacja, Grecja, Watykan, Węgry, Austria, Bułgaria, Słowacja oraz Ukraina. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych seminariach i kursach dla dyrygentów (Marktoberdorf, Rottenburg, Legnica, Międzyzdroje, Bydgoszcz, Poznań). Wraz z chórem Cantores Veiherovienses brał dwukrotnie udział w Międzynarodowych Konkursach Kompozytorskich, zdobywając nagrody za wykonanie utworów konkursowych. Jest zapraszany do prac komisji kwalifikacyjnych oraz jury konkursów i festiwali chóralnych. Współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną z Sopotu i innymi instytucjami muzycznymi Wybrzeża Gdańskiego. Marek Rocławski nagrał z chórem „Cantores Veiherovienses” 3 płyty CD oraz 2 DVD.Jest autorem wielu publikacji zamieszczanych w krajowej prasie fachowej, w opracowaniach naukowych i wydawnictwach książkowych.Od wielu lat związany jest z Ogólnopolskim Festiwalem Pieśni o Morzu w Wejherowie. Jest członkiem komitetu organizacyjnego, rady artystycznej i jurorem tego festiwalu. Od 2015 roku przewodniczący jury Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu.Skomponował hejnał miasta Wejherowa, przygotował także szereg kompozycji, opracowań na chór a cappella i z towarzyszeniem orkiestry.Prof. Marek Rocławski pełni także ważne funkcje społeczne w swoim mieście. W latach 1998-2006 był radnym Rady Miasta Wejherowa, członkiem Rady Programowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz viceprezesem Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Leona.Za swoją działalność artystyczno-naukową otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaczenie Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz Złota Odznaka z Wieńcem Laurowym PZCHiO.

Brak możliwości komentowania.