Harmonogram III Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” Strzepcz 2017

9:45 – Otwarcie Festiwalu

10:00  –  Przesłuchania konkursowe
10:00 – 10:15  –  Żeński Chór Kameralny przy parafii NSPJ w Gdyni
10:15 – 10:30 – Chór Gminy Kolbudy „Camerata Santa Cecilia”
10:30 – 10:45 – Chór Mieszany „Pięciolinia” – Linia
10:45 – 11:00 – Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” z Aleksandrowa Łódzkiego
11:00 – 11:15 – Żeński Chór „Gaudeamus” Gminy Wejherowo
11:15 – 11:30 – Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
11:30 – 11:45 – Chór Kameralny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
11:45 – 12:15 – Przerwa
12:15 – 12:30 – Chór Mieszany „Res Musica” z Gryfina
12:30 – 12:45 – Chór Kameralny CK 105 w Koszalinie
12:45 – 13:00 – Miejski Chór Dziewczęcy „LOGOS” z Miejskiego Domu
Kultury w Świnoujściu
13:00 – 13:15 – Chór „CORDA CORDi”  ze Śremu
13:15 – 14:00 – Przerwa
14:00 – 14:15 – Zespół Wokalny „Piena Voce”
14:15 – 14:30 – Chór Uniwersytetu Medycznego
im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu
14:30 – 14:45 – Chór_ Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego    w Warszawie
14:45 – 15:00 – Chór Młodzieżowy „CANTO” Zespołu Szkół Muzycznych
im._ Czesława Niemena we Włocławku
18:00 – Uroczysta Msza Święta
19:00 – Gala wręczenia nagród oraz koncert laureatów

Brak możliwości komentowania.